Thanh toán

Phương thức thanh toán

thanh-toan 
Việc thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Khi chuyển khoản nhớ phải ghi rõ:

            Nội dung chuyển khoản: Tên người hoặc công ty chuyển khoản, ghi rõ ngôn ngữ gốc - ngôn ngữ dịch, số trang

 Thông tin tài khoản:

 
1/ Trường hợp không ký hợp đồng kinh tế:
a) Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Bến Thành
Chủ tài khoản : Nguyễn Thành Sang
Số tài khoản : 0071.00.20.52.984             (0071002052984)

 

b) Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Tân Thuận
Chủ tài khoản : Dương Hồng Ngọc
Số tài khoản : 0181.00.13.07.963              (0181001307963)
 
c) Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
Chủ tài khoản : Dương Hồng Ngọc
Số tài khoản : 01.01.37.44.06                     (0101374406)

 

d) Ngân hàng ACB- PGD Ngô Tất Tố
Chủ tài khoản: Dương Hồng Ngọc
Số tài Khoản: 93575699
 
2/ Trường hợp ký hợp đồng kinh tế:
Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng
Chủ tài khoản : Công ty TNHH Dịch Thuật Phú Ngọc Việt
Số tài khoản : 00.44.72.72.00.01                               (004472720001)