admin

Thanh toán

Phương thức thanh toán   Việc thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi chuyển khoản nhớ phải ghi rõ:               Nội dung chuyển khoản: Tên người hoặc công ty chuyển khoản, ghi rõ ngôn ngữ gốc – ngôn ngữ dịch, số trang  Thông …

Giới thiệu

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (PNVT) (tiếng Tiếng Anh là: Phu Ngoc Viet Translation Company Limited) là công ty Uy Tín nhất trong lĩnh vực Dịch Thuật tại Sài Gòn. Và khi nói đến Công ty dịch thuật Sài Gòn khách hàng thường liên tưởng đến …