Kiên Giang

Tên giao dịch (tiếng Anh):
HA TIEN KIEN GIANG CEMENT JOINT-STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Số 214, ấp Hòn Chông, Xã Bình An, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
214, Hon Chong Hamlet, Binh An Commune, Kien Luong District, Kien Giang Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Trần Văn Năm
Mã số thuế:
1700105088 – Ngày bắt đầu thành lập: 02/02/2005
Giấy phép kinh doanh:
1700105088 – Ngày bắt đầu thành lập: 02/02/2005
Quốc gia- tỉnh: