NÊN BIẾT

Quy trình dịch thuật tại Dịch Thuật Sài Gòn

Chúng ta lên mạng và tình cờ vào thử bất kỳ website dịch thuật nào cũng đều nói đến Quy trình dịch thuật và ai cũng bảo là quy trình mình là nhất là số một hết. Chúng tôi thông qua trang web này, chỉ muốn khẳng định …

Công ty dịch thuật Sài Gòn Uy Tín

Danh hiệu Công ty dịch thuật Sài Gòn Uy Tín không phải chúng tôi tự đặt cho mình mà được khách hàng chúng tôi truyền miệng và có khách hàng thật lòng gởi đến chúng tôi những lời chúc tụng này. Đó là động lực và niềm tin …

Các trường hợp bất khả kháng

Các trường hợp bất khả kháng: là những trường hợp hay sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Nói khác đi là chúng tôi không thể chủ động xử lý khi những trường hợp sau xảy ra. > Dịch thuật Sài Gòn > Làm hộ …

Thanh toán

Phương thức thanh toán   Việc thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Khi chuyển khoản nhớ phải ghi rõ:               Nội dung chuyển khoản: Tên người hoặc công ty chuyển khoản, ghi rõ ngôn ngữ gốc – ngôn ngữ dịch, số trang  Thông …

Giới thiệu

Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt (PNVT) (tiếng Tiếng Anh là: Phu Ngoc Viet Translation Company Limited) là công ty Uy Tín nhất trong lĩnh vực Dịch Thuật tại Sài Gòn. Và khi nói đến Công ty dịch thuật Sài Gòn khách hàng thường liên tưởng đến …